23 June 2024 10:01
Navigatie
Startpagina
Visie
Werkwijze
Actueel
Aanbod
Over mijzelf
Contact
Tarieven
Gallery
Testimonials
Privacy
Werkwijze
De workshop of begeleiding start ik altijd vanuit stilte...
De stilte in mijzelf maakt verbinding met de stilte in de ander, de kern van ons mens-zijn. Vanuit deze meditatieve sfeer borduur ik verder op het thema, vaak met een verhaal of een gedicht om verdieping te zoeken.
Daarna krijg je een creatieve opdracht om het thema verder uit te werken. De opdracht is alleen bedoeld als uitnodiging om uitdrukking te geven aan wat je voelt op dat moment, dat wat naar buiten wil komen.
We werken met teken- en schilderopdrachten en soms ook met klei. Voor alle opdrachten geldt dat je geen artistieke achtergrond hoeft te hebben, maar dat alles goed is wat je maakt en verrassend genoeg heel veel zegt in alle eenvoud die er is.
In die verwondering over wat er ten diepste in je leeft, vind je als vanzelf de verbinding met de ander en met de groep.
Betrokkenheid, aandacht, stilte, humor, creativiteit en diepgang zijn mijn sleutelwoorden in de omgang met mensen en hun levenservaringen.
Zie ook Testimonials